เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน KUBET Bookmaker (ต่อไปจะเรียกว่า “เรา”) ในส่วนของความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว (นโยบายความเป็นส่วนตัว) เราเคารพและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างสมบูรณ์ เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจถึงวิธีการเราเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้งาน และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้ (ต่อไปจะเรียกว่านโยบายนี้) อย่างรอบคอบ:

ขอบเขตการใช้งาน

(1) ขอบเขตของนโยบายนี้รวมถึงวิธีการเราเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลของท่านที่ท่านให้มาใช้บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเรา (ต่อไปจะเรียกว่า “แอปพลิเคชัน”) บริการ การเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมสมาชิก การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการและการช้อปปิ้งออนไลน์ เป็นต้น ข้อมูลส่วนบุคคล

(2) เมื่อพันธมิตรของเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงองค์กรพาณิชย์ หน่วยงานรัฐ เป็นต้น) หรือบริษัทในเครือที่ได้รับมอบหมายโดยเราหรือมีการร่วมมือกับเรา หากมีการเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ประมวลผล หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเราจะปฏิบัติตามข้อบังคับในนโยบายการประมวลผลนี้

(3) ยกเว้นข้อกล่าวหน้านี้ นโยบายนี้จะไม่ใช้บังคับต่อองค์กรอื่นๆนอกจากเรา และจะไม่ใช้บังคับต่อพนักงานที่ไม่ได้รับจ้างหรือไม่ได้รับการบริหารจัดการโดยเรา ตัวอย่างของรายการที่นโยบายนี้ไม่ใช้บังคับได้แก่:

 • หากเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเรามีการเชื่อมโยงเครือข่ายไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ นโยบายนี้จะไม่ใช้บังคับต่อเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง กรุณาอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง
 • ผู้ผลิตโฆษณาบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเราอาจเก็บข้อมูลของท่านได้ เหล่าผู้โฆษณาเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองและการปฏิบัติข้อมูลของพวกเขาจะไม่ตั้งใจให้เป็นไปตามนโยบายนี้และเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อนโยบายนี้
 • ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นอีเมล ชื่อ เป็นต้น ที่ท่านใจเผยและเปิดเผยต่อบุคคลที่สามในห้องแชทและห้องสนทนาบนแพลตฟอร์มหลายรูปแบบหรือบริการภายใต้ชื่อของเรา รูปแบบการให้ข้อมูลนี้ไม่จะใช้บังคับตามนโยบายนี้

เก็บรวบรวมข้อมูล

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อยืนยันสิทธิ์ผู้ใช้บนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเราหรือสายบริการลูกค้าและเพื่อให้บริการหลากหลายตั้งแต่หลัง:

 1. เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเรา เข้าร่วมสมาชิก ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการต่าง ๆ ท่องเว็บ ร่วมกิจกรรมโปรโมชั่นหรือบริการเกมรางวัล เราจะขอให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามสถานการณ์จริง เช่น ชื่อ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล วันเกิด เพศ ที่อยู่ เป็นต้น
 2. เราจะเก็บข้อมูลที่ท่านให้ดังกล่าว และเรายังจะเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้องที่สร้างขึ้นบนระบบเมื่อท่านท่องเว็บหรือสอบถามออนไลน์ ซึ่งรวมถึงที่อยู่ IP เวลาการใช้งาน บราวเซอร์ ข้อมูลในคุกกี้ ประวัติการท่องเว็บและการคลิก ประวัติการสื่อสาร ตำแหน่งและข้อมูลการชำระเงิน ประวัติการใช้งานและข้อมูลอื่น ๆ
 3. เราจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านเว็บไซต์/แอปพลิเคชันบริการลูกค้า สายด่วนบริการลูกค้า เป็นต้น เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ผู้ใช้งานที่ตั้งไว้ เวลาและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 4. ท่านสามารถเลือกที่จะกรอกข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยอิสระ (ยกเว้นข้อมูลที่ระบุโดยกฎหมายและระเบียบ) แต่หากข้อมูลที่ให้ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง จะส่งผลกระทบต่อการเสนอบริการหรือความสมบูรณ์ของบริการนั้นๆ หากข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้เหล่านี้มีความปลอดภัยส่วนตัว การปฏิบัติโดยประจักษ์เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ มิฉะนั้นเราอาจปฏิเสธหรือยกเลิกการให้บริการของเราและท่านต้องรับผิดชอบทั้งหมด.
 5. ตามที่ระบุในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อไปจะเรียกว่า “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เราสามารถขอ, อ่าน, คัดลอก, เสริม, แก้ไข, ขอให้หยุดการเก็บรวบรวม, ประมวลผล, ใช้, และลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิ์อื่นๆ ต่อไปนี้ วิธีการดำเนินการขึ้นอยู่กับกฎหมายและระเบียบของเราและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าออนไลน์เพื่อดำเนินการ. เราอาจตัดสินใจว่าจะยอมรับการยื่นคำขอตามข้อบังคับ 10 และ 11 ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยพิจารณาถึงความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจและระยะเวลาการเก็บรักษาตามกฎหมาย

การใช้ข้อมูล

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่ระบุเมื่อเราเก็บมัน และในขอบเขตของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (เช่น การส่งใบกำกับภาษี การสร้างแฟ้มสมาชิก แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการ เป็นต้น) เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สาม ประมวลผล หรือใช้นอกพื้นที่การดำเนินงานของเรา หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ได้ตั้งใจเก็บ นอกเสียจากที่ได้รับความยินยอมจากท่านหรือจำเป็นตามกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ หากจำเป็นต้องมอบหมายให้บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สาม (เช่น ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้ประมวลผลกระแสเงินสด ผู้ให้บริการข้อมูล เป็นต้น) เพื่อให้บริการ เราจะดำเนินการตรวจสอบที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปลอดภัย

การป้องกันข้อมูล

 1. เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวด ระบบเครือข่าย/ระบบ/โปรแกรม/อุปกรณ์/พนักงานที่เก็บ ประมวลผล หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการรวมอยู่ในขอบเขตของการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลของเรา เราปฏิบัติตามความต้องการของหน่วยงานโดยมีข้อกำหนดเข้มงวดเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้เรายังให้การฝึกอบรมอย่างละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานภายใน ผู้ที่ละเมิดหน้าที่ความปลอดภัยจะถูกลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและระเบียบภายในของบริษัท
 2. มาตรการการป้องกันตนเองของผู้ใช้: กรุณาเก็บรักษารหัสผ่านและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ อย่างปลอดภัยและอย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ โดยเฉพาะรหัสผ่าน ให้กับบุคคลอื่น หลังจากการช้อปปิ้ง เข้าถึงอีเมล เป็นต้น โปรดจำไว้ว่าต้องออกจากระบบหลังจากใช้งาน หากท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่นหรือใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ โปรดจำไว้ว่าต้องปิดหน้าต่างของเบราว์เซอร์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นอ่านข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อความของท่าน หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้กับบุคคลอื่น ๆ ท่านต้องรับผิดชอบตามความเสี่ยงและความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การใช้คุกกี้

เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราจะบันทึกข้อมูลคุกกี้ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้ เว็บไซต์ที่ท่านอ่าน ที่อยู่ IP และชื่อโดเมน เป็นต้น เพื่อให้บริการเนื้อหาที่ปรับและปรับแต่งให้เหมาะกับท่าน ประสบการณ์การใช้งานของท่าน เราจะใช้ข้อมูลนี้เพียงเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเท่านั้น และจะไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลนี้จะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเรา บริการ เนื้อหาเว็บไซต์ ระบบและการโฆษณา เรายังจะให้ข้อมูลนี้เป็นฐานในการประเมินประสิทธิภาพของการโฆษณา ท่านสามารถแก้ไขการยอมรับคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่าน หากท่านเลือกปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด บางฟังก์ชันอาจทำงานไม่ถูกต้อง

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม

 1. เราจะไม่ขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่า หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับคำสั่งจากกฎหมายและระเบียบหรือในกรณีที่มีการเป็นต่อไปนี้:
 2. เมื่อได้รับคำขอจากหน่วยงานศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจความเห็นชอบตามกฎหมายและระเบียบ ผ่านกระบวนการทางกฎหมายและทางเป็นทางการ
 3. เป็นการส่งเสริมประโยชน์สาธารณะหรือป้องกันความเสียหายที่ร้ายแรงต่อสิทธิและประโยชน์ของบุคคลอื่น
 4. เพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพหรือทรัพย์สินของท่าน เช่น เมื่อท่านไม่ทราบที่อยู่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของท่านให้กับบุคคลที่สามที่มีสิทธิทราบ
 5. ได้รับความยินยอมจากท่านตามกฎหมาย
 6. เพื่อประโยชน์สิทธิและประโยชน์ของท่าน

การปรับแก้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว:

 1. เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างแท้จริง เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายนี้ได้ตลอดเวลาตามที่กฎหมายอนุญาต ข้อกำหนดที่แก้ไขครั้งล่าสุดจะแจ้งให้ทราบที่เว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเราและจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ทราบ
 2. หากท่านยังคงใช้บริการของเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของเราต่อเมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ของนโยบายนี้ หมายความว่าท่านได้อ่านเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามการแก้ไข การเปลี่ยนแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงของนโยบายนี้
 3. หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าออนไลน์สำหรับคำแนะนำ

เราคือใคร

ที่อยู่ของเว็บไซต์ของเราคือ: https://kuthailand.com